Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Kvinne i interiør 1931

Olje på plate
50x44,5
Signert, stedsbestemt og datert nede t.h.: J Rian Paris 1931

Selges til inntekt for Norges Blindeforbund.

Vurdering
NOK 200 000–300 000USD 24 400–36 600EUR 21 000–31 400

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 410 000

LITTERATUR: Nkl.no.

Johs. Rian overtok farsgården i 1917 og drev bruket fram til 1927. Han hadde sterke interesser for musikk og var en ivrig felespiller. Planer om å utdanne seg til fiolinist måtte imidlertid oppgis da han skadet en finger. Etter dette begynte han med tegning og enkel maling. Oppbruddet som bonde var spontant, og Rian begynte på Statens Håndverks og Kunstindustriskole like etter at han flyttet til Oslo i 1927. Et år senere kom han inn på Kunstakademiet under Axel Revold. Rian delte atelier med Bjarne Rise og den danske maler Vilhelm Bjerke Petersen. Her møtte han Alf Rolfsen som nettopp hadde avsluttet sitt studium av høyrenessansens freskomaleri, og Henrik Sørensen som gjerne korrigerte de unge. Sørensens korreksjon innebar et krav til detaljrealisme, og hans oppfatning av tegningen i maleriet var forskjellig fra den formale, billedbyggende metode Rian samtidig lærte av Revold. Her disponeres og utformes enkelthetene ut fra en helhetlig, dekorativ og ikke-naturalistisk hensikt. Rian har senere gitt uttrykk for at han oppfattet disse sidene ved sin lærers kunstsyn. Linjen i resten av Rians figurative periode skulle bli en stadig mer selvstendig anvendelse av de muligheter som dette Revold- og siden Matisse-inspirerte kunstsyn gav. Rians produksjon fra 1930-årene viser en vakling mellom på den ene siden Revolds konstruktive linje og på den annen Sørensens romantiske motivverden og fargevalg.

I dette maleriet fra så tidlig som 1931 synes man allikevel å kunne se en selvstendig kunstner. Man ser, kanskje i lys av hans senere motiver og fargeholdning, at dette må være et verk fra Rians hånd.