Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Brosjen. Eva Mudocci

Litografi trykket i brunsvart på beige papir
Arket: 743-746x610-613 mm Motivet: 600x460 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1903
Woll 244 I 1).

Proveniens:

Walther Halvorsen, Hartvig Halvorsens bror. 2 kort med konvolutt sendt fra Edvard Munch til Hr. Stud Theol Hartvig Halvorsen angående litografiet, forefinnes. Det ene er sendt fra København og poststemplet 2 ganger på forsiden (det ene stemplet klippet bort): Kjøbenhavn 23.3.09 og poststemplet 2 ganger på baksiden Kristiania 24 III 09, det andre er sendt fra Kragerø, poststemplet en gang på forsiden (man ser bare den øverste delen av det runde stemplet, hvor det står: "RAGE", og stemplet på baksiden: Kristiania 27 V 09.

Vurdering
NOK 2 000 000–2 500 000USD 235 200–293 900EUR 205 900–257 400

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Usolgt

LITTERATUR: 2 brev fra Edvard Munch, i form av kort med konvolutt.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Thiis skrev om Bella Edwards og Eva Mudocci: “Jeg gjorde deres bekjentskap i Trondhjem før Munch under en konsertturné, hvor vi laget en liten fest for dem i vårt hjem på Stavne. Broshen som Eva Mudocci bærer, er et norsk bondesmykke som jeg ved denne anledning forærte henne». (Thiis 1933, s. 252, fotnote). Woll, s. 221.

Den britiske fiolinistinnen Evangeline Muddock (1883-1953) tok kunstnernavnet Eva Mudocci og holdt en rekke konserter sammen med den danske pianistinnen Bella (Isabella) Edwards (1866-1954). De opptrådte i flere norske byer i 1902, 1904, 1907 og 1909. Munch traff dem antagelig først i Paris i 1903. Woll, s. 219.

Det første kortet sendt fra København 23. mars 1909, har følgende skrevet av Edvard Munch på konvolutten: Herr Stud ... Hartvig Halvorsen; Eugeniegade 14; Christiania. Konvolutten har noen avrevne biter og frimerkene fra Danmark, 2 5-øresmerker med portrett av kong Frederik VIII, er klippet ut. På den avklippede delen står det skrevet med en annen hånd med penn: Sendt fra K.havn 23/3-09 fra Edv. Munch til Hartvig Halvorsen Kristiania.

På det første kortet står det følgende på 1. side/2. side:

Herr Hartvig Halvorsen!Det glæder meg at min Kunst har gjort Indtryk på Dem og jeg skal se at skaffe Dem Damen med Broschen - de to andre er det vanskeligere at skaffe - jeg har jo blot to Exemplarer/og af "syg Pige" - nesten ingen igjen.Med det første sender jeg Dem altså det nævnte Billede.Betalingen skal De ikke bryde Dem medVenlig hilsen - ærbødigst Edvard Munch.

Det andre kortet sendt fra Kragerø, via Kristiania 25. mai 1909, har følgende skrevet av Edvard Munch på konvolutten: Hr Stud Theol H Halvorsen; Eugeniegd 14; Christiania.

På det andre kortet står det følgende på 1. side/2. side:

Hr Stud. Theol HalvorsenJeg har modtaget Deres Brev - og jeg beklager at jeg ennu ikke har kunnet fa sendt Dem Lithografiet - Jeg venter nu fra Kjøbenhavn Trykket og skal da/sende Dem dette -Med venlig hilsenÆrbødigst Edvard Munch Kragerö.