Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinne i måneskinn. Stemmen

Tresnitt trykket i svart på tynt japanpapir
Arket: 320-328x163-168 mm Motivet: 251x93 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1898
Woll 129 a).
Trykket av Lassally antagelig etter 1906.

Proveniens:

Walther Halvorsen.

Vurdering
NOK 600 000–800 000USD 70 500–94 100EUR 61 800–82 400

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Usolgt

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch. Malerier - Skisser og Studier, 3. opplag, Oslo 1995.
Gerd Woll: Edvard Munch 1895 første år som grafiker, utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 1995.

Hos Woll 1995, under kat.nr. 45: "Stemmen", tegning, 415x500, står det hva kunstneren skrev med blyant under bildet:

"Dine øine ere store som den halve himmel når du står nær mig og håret dit har guldstøv og munden ser jeg ikke - ser blot at du smiler." Woll 1995, s. 74.

I sin streben etter å formidle ... "sjelens mest subtile syner", etablerer Munch et sett faste billedtegn og symboler som han benytter til å suggerere sterke, ofte sammensatte følelser. Et slikt fascinerende billedtegn er den ofte benyttede månen med månesøylen. I seg selv er det et tegn som gir assosiasjoner til erotikk, men med en passiv, melankolsk grunntone. Lysspeilingen på havet, månesøylen, er like virkelig som fullmånen selv. Tegnet markerer på en lettfattelig måte horisontlinjen og tjener videre til at motivet bindes til billedflaten ved at vårt blikk stanses og ikke fortaper seg i et uspesifisert billedrom. Eggum, s. 121-122.