Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Etter samtalen

Tresnitt trykket i svart på middels tykt, gulhvitt papir
Arket: 622x467 mm Motivet: 475x350 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1913
Woll 469.

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 11 800–17 600EUR 10 300–15 400

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 90 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat.nr. 469.

Kvinnen snur seg vekk fra mannen etter samtalen i dette tresnittet, tilsynelatende fornærmet. I utstillingskatalogen fra Zürich i 1922 (ref. kat.nr. på denne auksjonen) ble trykket datert til 1913-14. I 1914 laget Munch en radering med et liknende motiv, med en kvinne som snur seg vekk fra mannen, kalt "Samtale", Woll 474 og en radering bare med kvinnen, kalt "Den fornærmede dame", Woll 475.

I mange tresnitt maktet Edvard Munch å forenkle uttrykket til en slående kommentar om forholdet mellom mann og kvinne. Ved å skrelle bort alle detaljer sto han tilbake med et synlig konsentrat over allmennmenneskelige forhold, som gir et mektig inntrykk.