Auksjon torsdag 31. mai 2018 kl 18:00
Krohg, Per(1889-1965)
Kvinne ved portiere 1931

Olje på plate
73x60
Signert og datert nede t.h.: Per Krohg -31

Proveniens:

Har tilhørt Henrik Sørensen.

Vurdering
NOK 20 000–30 000USD 2 400–3 700EUR 2 100–3 100

Auksjonert torsdag 31. mai 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 42 000

LITTERATUR: Guy Krohg: Per Krohg. Guy Krohgs minner gjennom sin fars kunst, Oslo 1995, avbildet s. 115 med tittel: Woman in portière. 1931.
Nkl.no.

Guy Krohg skriver til dette maleriet:

Flere malerier har samme motiv. Draperiene skifter uttrykk, mennenes ben også. Det majestetiske gjenstår. S. 114.

I 1918–19 arbeidet Per Krohg med en rekke bilder der forholdet mellom figurer og rom, og mellom rom og billedflate har hovedinteressen. Store sceneaktige rom med små figurer, som i "Konstruksjon" (1919), veksler med bilder der krumme og rette flater av forskjellige former tvetydig spiller på forholdet mellom plan og romdybde, Kvinne som går ut av bildet. Mann som går inn i sin skygge. Motivkretsen er omfattende, fra familiebilder, portretter og modellstudier til gatebilder og landskap. Figurene er som regel dominerende i bildene, .... I overensstemmelse med den alminnelige tendens i Paris-skolens maleri avtok den hektiske eksperimenteringen omkring 1920. Også Krohg vendte seg mot mer tradisjonelle maleriske verdier. Tegningen og fargen møtes i et friere strøk som samtidig fremhever fargens sensuelle, stofflige kvaliteter og lar figurene forenes med rommet som deres handlingsrom. Nkl.

I dette maleriet synes man å kunne ane reminisenser av Per Krohgs tidligere eksperimenter med romlige virkninger, med figurer ut og inn av rom, og som her har blitt til foran og bak portierer. Per Krohg var interessert i teateret. Som det står i Nkl:

Med sin allsidige begavelse og fantasirikdom ble Krohg, like fra de tidligste arbeider for Chat Noirs cabaret, en betydelig inspirator for norsk scenografi med impulser, og etter hvert erfaringer, fra moderne fransk teater.

Per Krohg kom til å arbeide med teaterdekorasjoner helt fra de første til Chat Noirs cabaret i 1913 til de siste for Den Nationale Scene i Bergen i 1937. Et maleri som dette synes inspirert fra teaterverdenen.