Auksjon mandag 11. juni 2018 kl 18:00
Tidemand, Adolph(1814-1876)
Fiskeren og hans datter 1864

Olje på papir, oppklebet på lerret
34x42
Signert og datert nede t.v.: A Tidemand 1864

Vurdering
NOK 1 000 000–1 500 000USD 124 300–186 500EUR 103 700–155 500

Auksjonert mandag 11. juni 2018 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878, kat. nr. 592.

Adolph Tidemand malte flere versjoner av sine populære motiver og denne folkelivsskildringen med Fiskeren og hans datter er kjent i seks versjoner, en pastell og fem oljemalerier. Dette maleriet er antagelig et forlegg for det store bildet som er opptegnet som nr. VI hos Dietrichson. I dette bildet er lysføringen jevnt fordelt i interiøret. Det gir en mer nøktern og virkelighetsnær beskrivelse, mens det større bildet er typisk romantisk med store kontraster mellom lys og skygge. Lyset faller på de to figurene, mens resten av interiøret hviler i et halvmørke, i ytterkantene diffust og nesten mystisk. Dietrichson skriver forresten at pastellen ble gitt til Hans Fredrik Gude: ..., forærede Kunstneren sin Ven Gude en Pastel af dette Billede, af frisk og kraftig Virkning... 2, s. 74.

Adolph Tidemand utmerket seg som maler med sine folkelivsskildringer i den nasjonalromantiske periode omkring 1850. Det var den norske bondebefolkningen han som oftest rettet sine øyne mot, men han malte også, som her, kystbefolkningen.

Han kan ha vært påvirket av sin venn og kollega Hans Fredrik Gude for et slikt motivvalg. Gude hadde i starten av 1850-årene begynt å interessere seg for kystlandskapet, og særlig den norske kyst. Dietrichson, Tidemands biograf, antyder en slik sammenheng og skriver:

... det er ikke urimeligt at antage, at dette har ledet Tidemands interesse hen paa vor Kystbefolkning. 2, s. 74.

Tidemand var i Nevlunghavn i Vestfold 9.-16. september 1861. Her malte han flere studier i akvarell av fiskere og loser som han kunne bruke til større komposisjoner senere. Fiskeren i dette bildet er antagelig en av Tidemands modeller fra dette oppholdet, Nils Olsen, som var pensjonert los. Tidemand har iscenesatt et miljø med fiskeren der han er plassert i et interiør med en stor hjørnepeis. Interiøret er godt utstyrt med mange gjenstander på peishyllen med kaffekverner, en trakt, messingmorter og messingstaker, i tallerkenhyllen på veggen til venstre er det fargerike tallerkener i stentøy. Nedenfor ligger en spraglete katt og varmer seg på en benk ved peisen. Benken er tydeligvis velbrukt, malingen i rygghøyde på veggen bak er slitt. Under benken står en vannstamp og en trebolle med vann til katten. I peisen står det en jerngryte på en jernring med ben plassert i glørne. Det damper fra innholdet i gryten. Alt bidrar til å gi et stemningsfullt og koselig interiør.

I forgrunnen er det et trau med fiskeutstyr og litt av fangsten ligger på gulvet med en hummer. En pike i bunad, som figurerer som hans datter, sitter ved siden av og hjelper til. Hun er lys og fager, en typisk representant for den nordiske kvinnetype. Det passer godt i et nasjonalromantisk bilde!