Auksjon mandag 11. juni 2018 kl 18:00
Heyerdahl, Catharine(1861-1952)
Lesende gutt 1891

Pastell på lerret
47x59
Signert og datert nede t.h.: Cathr. Heyerdahl 1891.

Vurdering
NOK 10 000–15 000USD 1 200–1 900EUR 1 000–1 600

Auksjonert mandag 11. juni 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 8 000

LITTERATUR: Nkl.no.

Catharine Lovise Margery Heyerdahl var datter av ingeniør og industrimann Henri Heyerdahl (1825-1903). Hun var først elev av Wilhelm von Hanno i Kristiania, som foruten å være arkitekt også var tegner og maler. Wilhelm von Hanno (1826-1882) var utdannet arkitekt fra Tyskland, men kom til Christiania i 1850 og virket siden her. Som det står i Norsk kunstnerleksikon blant annet:

Wilhelm von Hanno har oppnådd en sentral posisjon i norsk arkitekturhistorie også gjennom sin lærervirksomhet, tegneundervisning og ekskursjoner for vordende arkitekter. Ved siden av dette hadde han utviklet seg til å bli en habil tegner og maler av arkitekturmotiver i både olje og akvarell. Han var fremfor alt en produktiv tegner, og til sammen utgjorde hans produksjon av skisser en kronikk over dagliglivet i hovedstaden.

I årene 1880 til 1890 studerte Catharine Heyerdahl i Paris. Senere foretok hun reiser til Frankrike og Italia. Fra 1892 var hun bosatt i København. Hun malte, som det står i Norsk kunstnerleksikon: etter hvert mest portretter, samt akvareller.