Auksjon torsdag 22. november 2018 kl 18:00
Aulie, Reidar(1904-1977)
Fiskehavn i Lofoten 1933

Olje på lerret
84x100
Signert og datert nede t.v.: Aulie -33

Proveniens:

Bibliotekar Kolbjørn Fjeld, forlegger og sjef for Tiden Norsk Forlag 1933-1971.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 22. november 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 95 000

LITTERATUR: www.tiden.no. Wikipedia. Snl.no.

Kolbjørn Fjeld (1901-1978) var forlegger og sjef for Tiden Norsk Forlag fra 1933 til 1971. Fjeld var utdannet bibliotekar og arbeidet ved Deichmanske bibliotek i årene 1919 til 1933 og i krigsårene. Tiden Norsk Forlag var det eneste av de store norske forlagene som ble stengt av tyskerne. Forlaget ble grunnlagt av Arbeiderpartiet i 1933. Fjeld formulerte målsetningen med forlaget som følger:

«Der startes et nytt forlag med hovedformål å utgi lødig opplysende litteratur og skjønnlitteratur med socialistisk tendens.»

Kolbjørn Fjeld skal ha fått Reidar Aulie til å illustrere flere utgivelser fra Tiden Norsk Forlag.

Forlaget hadde sitt gjennombrudd med Aksel Sandemoses «En flyktning krysser sitt spor». Omslaget hadde en illustrasjon av Reidar Aulie.

Senere ble tilknytningen til Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen løsnet betraktelig, og forlaget er i dag eiet av Gyldendal forlag og fungerer som et imprint, en selvstendig avdeling, under Gyldendal. Tiden er kjent som et forlag med en sterk profil innen ny, norsk skjønnlitteratur.