Auksjon torsdag 22. november 2018 kl 18:00
Brunner, Frank(1971-)
45 Brooklyn Botanical Gardens (Strollers)

Olje på lerret
141,5x197,5
Signert og datert på baksiden av lerretet: Frank Brunner 2005 45

Fra serien "Display".

Utstilt:

Vandreutstilling "Frank Brunner Mirror Matter", Haugar Vestfold kunstmuseum, Tønsberg 2.6.-9.9. 2012 og Bomuldsfabrikken Kunsthall, Arendal 22.9.-4.11. 2012, uten kat.nr., betegnet med feil tittel i katalogen.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 22. november 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 180 000

LITTERATUR: Frank Brunner: 45, utstillingskatalog Cynthia Broan Gallery, New York, Galleri Haaken, Oslo, henholdsvis 10.11.-23.12.2005 og 16.11.-18.12.2005, avbildet s. 43.
Tone Lyngstad Nyaas (red.): "Frank Brunner Malerier", utstillingskatalog Mirror Matter, Oslo 2012, uten kat.nr., avbildet s. 108-109 og s. 231, feil tekst til maleriet i katalogen.

Under overskriften Speilet og den andre, assimilasjon og transformasjon skriver Tone Lyngstad Nyaas blant annet:

I utstillingen "Display" startet Brunner en utforskning av hvordan refleksjonene i glassvitrinene utvidet maleriets rom. Hans fascinasjon med speilflatenes assimilasjon av omgivelsene skulle i neste fase av hans undersøkelser rette seg mot refleksjoner i vann.

I 2003 begynte han å arbeide med vannspeil fra ulike arenaer i det offentlige rom, som Brooklyn Botanic Garden og Museum of Modern Art i New York. Vannspeilets tema ble presentert i utstillingen 45, som ble holdt på Galleri Haaken og Cynthia Broan Gallery i New York i 2005. ...

I Brunners vannspeil fra Brooklyns botaniske hage filtrerer refleksjonene de passerende menneskene som smelter sammen med parkens trær og arkitektur til forbipasserende øyeblikksbilder. Speilinger og refleksjoner er et filosofisk tema som helt fra Platons mimesisbegrep og opp til samtidskunstens utstrakte bruk av speilmetaforen utgjør et vesentlig tema gjennom kunsthistorien. Et eksempel på det er utstillingen "On Reflection", som ble presentert på National Gallery i London i 1998. Her ble et rikt omfang av perspektiver som omhandlet speilingens tematikk drøftet gjennom kunsthistoriske verk fra tidlig renessanse opp til vår egen tid.