Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Vinter i Loshavn ved Farsund 1874

Olje på lerret
56x80,5
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1874

Haverkamp oeuvre-kat.nr. 601.

Utstilt:

Christiania Kunstforening 1874. Københavns Kunstforening 1875.

Proveniens:

Brukseier G. Skamarken 1936.

Vurdering
NOK 600 000–800 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 680 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker. Kunstnerens livserindringer, Kristiania 1899, tegning i akvarell og penn av motivet om sommeren fra 1872, avbildet s. 95 med tittel: "Luciehavn".
Sigurd Willoch: Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo 1936, avbildet s. 89 med tittel: "Vinterbillede". Under foto står det: "Utloddet i 1874. Vunnet av Kjøbenhavns Kunstforening. Tilhører brukseier G. Skamarken."
Frode E. Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, magistergradsavhandling, III bind, UiO 1982, oeuvre-katalog nr. 601, avbildet i bind III, plansje 109.
Gunvald Opstad: Sørlandet og malerne, Oslo 1991, avbildet s. 34-35.
Nicolai Strøm-Olsen: Hans Gude. En kunstnerreise, Oslo 2015, avbildet s. 191 med tittel: "Loshavn".
Arthur Danielsen jr.: En lusen havn, Loshavnsidene, www.loshavnsidene.net/befolkning.htm.

Hans Fredrik Gude kalte bildet selv Vinterdag paa vestlandet.

Han skriver i brev til byråsjef S. Løvenskiold 7. oktober 1874 fra Karlsruhe: Igår sendte jeg et maleri til Kunstforeningens adresse: "Vinterdag paa vestlandet" hvis pris er 350 Spdlr, dog for det tilfælde, at Kunstforeningen selv skulde ville kjøbe det, er prisen for denne 300 Sp.; det er muligt at det kan komme frem før den 15de Oct. dog neppe rimeligt. I Kunstforeningens forhandlingsprotokoll fra møte 24.10.1874 står det: Der indkjøbtes ... af Gude: Vinterbillede paa Vestlandet 300 Spd. (hvoraf 150 er udbetalt i forskudd) (det dyreste av samtlige innkjøpte bilder); Kunstforeningens Utlodningsliste 1874 Nr. 13 Professor Gude - Vinterbillede paa Vestlandet - ble vunnet av Kjøbenhavn Kunstforening. 17.12.1874 er det en anmeldelse av bildet i Aftenposten: Om Professor Gudes "Vinterdag paa Vestlandet" er det vanskelig at ytre sig, da det næsten er umuligt i Ord at finde Udtryk for den Blødhed og Finhed i Koloriten der finnes i dette Billede. Kompositionen og Tegningen ere mesterligt. Alt hentet fra Haverkamp under kat.nr. 601.

I forbindelse med Kunstforeningen, skriver Willoch blant annet dette om Gude:

I 1870-årenes kunst var Gude ubestridt den centrale skikkelse, både i publikums bevissthet og ved den stilling han hadde som lærer. Både den eldre slekt av landskapsmalere og en rekke av de unge som snart skulde optre som radikalere, var hans elever. I dette årti malte Gude også en del av sine beste billeder, gjerne fjordpartier med seilskuter på glitrende småbølger under en lettskyet godværshimmel. Ingen solgte til Kunstforeningen så godt som Gude; han fikk avhendet til den for op til 450 Spd. på ett år (1875). For å nevne et par av hans salg: I 1872 "Sommerdag ved havet", motiv fra sydkysten (350 Spd.). I 1874 et "Vinterbillede" med motiv fra Vestlandet, et av hans få malerier med snedekket landskap (300 Spd.). I 1875 billeder med motiv fra Drøbak og fra Lister (250 og 200 Spd.). S. 119.

Denne loshavnen ved Farsund kunne tidligere bli betegnet som "Vestland" for det ligger vest for Lindesnæs. I dag ville vi vel si Sør-Vestlandet, eller Vest-Agder som fylket heter. Loshavn har også hett, eller blitt kalt Luciehavn, men navnet gikk over til Loshavn, som da ikke betydde at loser bodde der, men antagelig var reminisenser av oldnorsk liten eller lusen:


Selv om Loshavn helt åpenbart har vært losenes havn, er det faktisk tvilsomt om det er opprinnelsen til navnet. På nettet står det om Loshavn, blant annet dette:

På 1700-tallet skrev man Luciehavn, Luushafn eller Lusehafn, senere Luushavn og Lushavn. Opphavet ser ut til å ha sammenheng med det gammelnorske ordet "lutse" - lusen eller liten. Det antas at det kan komme av at det rett og slett var en liten havn. Loshavn kan ha blitt sett på som den lille havnen som står i motsetning til den store havnen i Eikvåg. Danielsen jr.

Luciehavn er den tittelen Gude ga akvarellen som han malte her sommeren 1872, da han med sin familie besøkte stedet. Vinterbildet er et av resultatene fra denne studieturen. Som det står hos Dietrichson i Gudes livserindringer:

Efter 3 Aars Fraværelse var vi i 1872 igjen i Norge; de første Sommermaaneder gjorde jeg Studier omkring Christiania, ved Bjørviken, Sarabraaten, Ormøen, men reiste saa med hele Familien til Farsund, hvor min Svoger Dues fremdeles boede, og min Moder hos dem. Dette Studieophold blev et af mine bedste, ikke alene i Farsund selv, men paa Lister, i Ekvaag og Luciehavn. ... Studierne, især de paa Lister, har givet Stof til mange af mine betydeligste Malerier, om de ogsaa blev malt 10 à 20 Aar senere. Dietrichson, s. 97.