Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Thygesen, Rudolph(1880-1953)
Mor og barn

Olje på lerret
60x73
Usignert

Signert: "R. Th" og påtegnet med tittel antagelig av kunstneren, på baksiden, på blindrammen. Også påtegnet samme sted 24, kan være årstall 1924? Påtegnet, overstrøket, på lapp på baksiden, på blindrammen: "Rudolph Thygesen En mor...". Påtegnet på baksiden av lerretet: "Trondhjem".

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Usolgt