Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Skredsvig, Christian(1854-1924)
Studie til Ola Velland 1897

Kull og akvarell på papir
Arket: 63x68 cm.
Signert og datert nede t.v.: Skredsvig. 1897:

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo juni, juli 1954, "Christian Skredsvig, minneutstilling", kat.nr. 137 med tittel: "Studie til Ola Velland".

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 24 000

LITTERATUR: Christian Skredsvig, Kunstnernes Hus, minneutstillingskatalog 1954, under forord.

Det står under året 1896 i biografiske data i minneutstillingskatalogen at det var da Christian Skredsvig malte Ole Velland. S. 12.

Videre står det:

Til "Ola Velland".

Han Ola opsala grågangern sin,der stod han så blek som en liljeså red han så fort som den lille fugl fløi,alt over de nordenlandske fjelle.

(Fra folkevisen Ola Velland.) S. 21.