Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Uten tittel

Litografi
Lysmål: 69x49
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Nummerert nede t.v.: 177/265

Inger Sitter grafikk 2016, oeuvrekatalog nr. 124, påført i katalogen: "U. d." (uten datering).

Vurdering
NOK 4 000–6 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 3 000