Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Heramb, Thore(1916-2014)
Landskapskomposisjon 1990

Akvarell på papir
Arket: 49,5x65,5
Signert og datert nede t.v.: Th. Heramb 90

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Usolgt