Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Avskjed etter selskapet

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 593x723 mm Motivet: 410-420x525-530 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1898-99
Woll 123.

Vurdering
NOK 200 000–300 000USD 23 500–35 300EUR 20 600–30 900

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 170 000

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch. Malerier - Skisser og Studier, 3. opplag, Oslo 1995.
Erik Mørstad: "Edvard Munchs bruk av slagskygger", Kunst og Kultur, nr. 2, Oslo 2003.
Magne Bruteig: Munch - Tegneren, Oslo 2004.

Magne Bruteig skriver om et annet bilde med en slagskygge, som også synes relevant for dette motivet at:

Denne skyggen eller mørke formen bringer noe udefinert inn i en ellers realistisk fremstilling, et moment av uro inn i en trygg dagligdags situasjon. S. 23.

Skyggen ... kan vokse i ett med et menneske eller en menneskegruppe og danne en følelsesmessig enhet. ... Skyggen tilfører ofte enkeltmotivet noe lammende, tyngende eller truende. Billedteknisk utnyttes også skyggen til å uttrykke en angstfull atmosfære. Eggum, s. 122.

Edvard Munch bruker slagskygger helt bevisst.

Slagskyggene finnes kun der hvor det er naturlig med tanke på lysføring, eller hvor de kan ses som metaforer. Mørstad, s. 65.

I dette bildet er det naturlig med en slagskygge, fordi gruppen av mennesker som har stukket sine hoder sammen, står i mørket ved en gatelykt.