Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Dr. Wilhelm Wartmann

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 499x376 mm Motivet: 335x253 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1922
Woll 670 I.

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 4 700–7 100EUR 4 100–6 200

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Tilslag NOK 40 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch. Samlede malerier, Oslo 2008, se kat.nr. 1431 (fra 1922), 1482 og 1483 (begge fra 1923), helfigursportretter av Wilhelm Wartmann.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat.nr. 670.
eMunch, Edvard Munchs tekster, digitalt arkiv, emunch.no.

Jacob Wilhelm Wartmann (1882–1970) var en sveitsisk kunsthistoriker. Han var direktør for Kunsthaus Zürich i perioden 1909 til 1949.

Han var meget interessert i Munchs kunst og arrangerte store utstillinger i 1922 og 1932. En planlagt utstilling i 1942 måtte utstå pga. krigen, men i 1952 arrangerte hans etterfølger en tredje, omfattende utstilling av Munchs kunst i Zürich.

Til utstillingen i 1922, som omfattet over 400 grafiske blad, ble det utarbeidet en utførlig utstillingskatalog som ble til stor hjelp for Schiefler i arbeidet med annet bind av hans katalog (Schiefler 1928).Schiefler gjennomgikk grafikken sammen med Wartmann. Woll 2012, s. 416.

Den sveitsiske samleren Alfred Rütschi henvendte seg til Munch i mai 1922 og foreslo at han for hans regning skulle male et portrett av direktøren for Kunsthaus Zürich, dr. Wartmann (brev Rütschi/Munch 31. mai 1922). Munch besøkte Zürich om sommeren i forbindelse med den store utstillingen i Kunsthaus Zürich, og uførte da et litografisk portrett av Wartmann (Woll 670), samtidig som han antakelig også malte første utgave av portrettet.Luise Schiefler, som var i Zürich med sin mann, Gustav Schiefler, skrev at Munch malte Wartmann (brev Luise Schiefler/die Kinder 24. juni 1922, i Munch 1987-1990, bd. II, s. 74).

Eggum (1994) antar at det var denne versjonen (1431) Munch malte i 1922.

Året etter var Munch på ny i Zürich, og malte da to nye versjoner av portrettet (se kat.nr. 1483 og 1482). Woll 2008, s. 1322.

Av maleriene fra 1923 ga Edvard Munch det ene til Wartmann (1483), og det andre til Rütschi (1482). Alfred Rütschi donerte det maleriet han hadde fått til Kunsthaus Zürich i 1929, hvor det i dag henger. Det andre maleriet befinner seg fra 1984 i Kunstmuseum St. Gallen. Woll 2008, s. 1363.

Edvard Munch hadde en periode mye kontakt med Wilhelm Wartmann, i det digitale arkivet finnes det 37 brev/brevutkast fra ham til Wartmann. Fra Wartmann til Edvard Munch finnes det 81.

Hodet er svært likt litografiet i de malte versjonene. Woll 2012, s. 416, under kat.nr. 670.