Auksjon onsdag 12. desember 2018 kl 19:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn I

Litografi trykket i svart, blått (falmet til grønnlig) og gult på japanpapir, doublert
Arket: 509x635-639 mm Motivet: 420x560 mm
Signert i platen nede t.h.: E. Munch
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1896
Woll 72 IX.

Vurdering
NOK 1 000 000–1 500 000USD 118 000–176 400EUR 103 000–154 500

Auksjonert onsdag 12. desember 2018 kl 19:30

Usolgt

LITTERATUR: Sidsel Helliesen: «Tekniske aspekter ved Munchs grafikk og tegning», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 32-57.

Det var et spesielt nært forhold mellom de to eldste barna i Munch-familien, Sophie og Edvard. Hennes død som 15-åring gjorde et dypt og varig inntrykk på den to år yngre broren. … Maleriet «Det syke barn» (1885-86, Woll M 130) ble et kunstnerisk vendepunkt for Munch. Her bryter han med den detaljorienterte realismen og skaper et særegent ekspressivt billedspråk. «I det syke barn brøt jeg mig nye veie – det var et gjennombrudd i min kunst. – Det meste av hvad jeg senere har gjort fik sin fødsel i dette billede», skriver Munch i heftet «Livsfrisens tilblivelse» (1928). Motivets sentrale posisjon i Munchs oeuvre bekreftes også av ytterligere fem malte versjoner, i tillegg til tre grafiske utgaver – to som radering … og en som litografi… . S. 40.