Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Seterjenten

Olje på lerret
97x111
Signert nede t.h.: Kai Fjell

Påtegnet med tittel og datert "1954" på baksiden, på blindrammen.

Vurdering
NOK 200 000–250 000USD 25 000–31 300EUR 22 200–27 800

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 255 000

LITTERATUR: Olav Simonnæs: "Kai Fjells magiske kunst", Kunsten i dag, nr. 2, 52. hefte, Oslo 1960, s. 38-51, avbildet s. 48.
Johan Borgen: "Kai Fjell. Helheten i en visjon", Kunsten i dag, nr. 2, 96. hefte, Oslo 1971, s. 4-57, avbildet s. 42.

Er han i virkeligheten surrealist? Ingen tvil om at han tolker hva underbevissthet og drøm kan gi av merkelige innskytelser. Men disse innskytelser har ikke den vanlige tørre og konstruerte form. Under hans dirrende pensel forvandles de til eventyrlige fabler og dikterverk i et stadig skiftende og farrgestrålende spektrum. Simonnæs, s. 40.