Innlevering pågår
Fokus 1900

Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Gamle Logen, Strangersalen

Warhol, Andy (1928-1987)
Skrik (Etter Munch)

Serigrafi trykket i mange farger på Lenox Museum Board
Arket: 101,6x81,3
Usignert

Prøvetrykk. Unikt eksemplar. De upubliserte trykkene som var "Nachlass" i kunstnerens dødsbo, er som regel usignert og unummerert, som dette. De har et inventarnummer, som dette: "VP 34.36", de har initialene på en representant for The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., som dette: "VF", og er, som dette, stemplet: "The Estate of Andy Warhol" og "The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.".

Trykker: Rupert Jasen Smith, New York. Basert på Edvard Munchs litografi fra 1893-95 "Skrik". Bestilt for et opplag, som ikke ble publisert.

Feldman-Schellmann IIIA.58.

Kommer for salg tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

LITTERATUR: Utstillingskatalog "Warhol after Munch", Louisiana Museum for Moderne Kunst, Danmark, 4. juni - 12. september 2010.
Patricia G. Berman: "Multiplication, addition, subtraction: Warhol, Munch and the multiplied Print", utstillingskatalog "MUNCH/WARHOL and the Multiple Image", The American-Scandinavian Foundation, Scandinavia House, New York 2013.