Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Ransve, Bjørn(1944-)
Sirkel III

Olje på lerret
110x110
Signert og datert på verso: Bjørn Ransve 1998

Nummerert samme sted: P1998: 010

Ransve paintings 521.

Vurdering
NOK 70 000–90 000USD 8 800–11 300EUR 7 800–10 000

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 190 000

Bjørn Ransve

LITTERATUR: Audun Eckhoff: Bjørn Ransve, utstillingskatalog "Bjørn Ransve - figur og bilde" Museet for samtidskunst 22.9.-21.12.2000.

Nkl.no.

Maleriene er som maleriske objekter, med en bevisst utnyttelse av effektene i veksling mellom laserte og fernissblanke, eller terpentintynnede og matte overflater, og veksling mellom utpenslede detaljer og livlige malingstrøk. Det bevisste paradokset har alltid vært et vesentlig element i Ransves bilder.

Også i hans virke som helhet later dette til å være en styrende faktor. Stadig nye motiviske krumspring, en forkjærlighet for tema-utstillinger som kan handle om noe helt annet enn det annonserte temaet, stilistiske inkonsekvenser, offentlige uttalelser som uten unntak går på tvers av de etablerte fortolkninger og forventninger til hans kunst. Nkl.