Innlevering pågår
Fokus 1900

Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Gamle Logen, Strangersalen

Ransve, Bjørn (1944-)
Sirkel III

Olje på lerret
110x110
Signert og datert på verso: Bjørn Ransve 1998

Nummerert samme sted: P1998: 010

Ransve paintings 521.

Kommer for salg tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

LITTERATUR: Audun Eckhoff: Bjørn Ransve, utstillingskatalog "Bjørn Ransve - figur og bilde" Museet for samtidskunst 22.9.-21.12.2000.