Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Tjenestejenten 1942

Olje på lerret
81x91
Signert og datert nede t.h.: Kai Fjell 42

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 18 800–25 000EUR 16 700–22 200

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 180 000

LITTERATUR: Johan Borgen: "Kai Fjell. Helheten i en visjon", Kunsten i dag, nr. 2, 96. hefte, Oslo 1971, s. 4-57, avbildet s. 31, med feil årstall (1947) og feil mål (100x110).

"Visjon" er et ord som melder seg ved opplevelsen av Kai Fjells billedkunst - i perioder gjennom mer enn tretti år. Et annet ord: "Forventning". Når også "poesi" er nevnt har vi tre knagger å henge vår hatt på. Ja, for her skal ikke bringes noen omfattende analyse med dertil hørende merkelige tekniske termer. Her skal bare meddeles noen inntrykk under veis. Mektige inntrykk, stundom smertelige, ofte ufortolkelige. Da er man i trygt selskap, i selskap med kunstneren selv, når han sier: "Jeg tolker aldri mine bilder, oftest kan jeg det ikke en gang." S. 5.

"Forventningen" hvor kommer den inn? Den forbinder seg med poesien. Meget ligger i kvinners blikk; det er mange kvinner, men her går en kvinne igjen i nesten alle kvinner. Hvor i bildet er disse kvinneblikk festet? Ikke på noe punkt som samler vårt blikk i et såkalt blikkfang. Alle disse kvinneblikk går ut mot en stor forundring, en forventning. De går også innad. Mange av disse blikkene er hva man kaller senket, men stundom ser vi da også vidåpne øyne. De ser ikke på oss, ikke på noe bestemt. De representerer et evig spørsmål, en forventning. S. 8.