Auksjon mandag 22. november 1999 kl 18:00
Dietrichson, Mathilde(1837-1921)
Billedserie med 8 felt

Olje på lerret
Hvert felt: 168x60
Alle signert

Vurdering

Auksjonert mandag 22. november 1999 kl 18:00

Tilslag NOK 1 200 000