Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Krantz, Nils(1886-1954)
Mot Folgefonna, Hardanger 1929

Olje på lerret
66x86
Signert og datert nede t.v.: Krantz 29

Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden, på blindrammen: "Nils Krantz Bergen "Mot Folgefonden" Hardanger".

Utstilt:

Vestlandsmalernes utstilling, Bergen Vaaren (febr-mars) 1930. Bergens Kunstforening 1936, kat.nr. 120. Bergens Kunstforening 1955, kat.nr. 68.

Vurdering
NOK 30 000–50 000USD 3 800–6 300EUR 3 300–5 600

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 66 000

LITTERATUR: Olav Simonnæs: "Vestlandsmaleren Nils Krantz", Kunst og Kultur, Oslo 1956, s. 85-93.
Nkl.no.

Nils Krantz begynte tidlig å male og hans første bilder var inspirert av Astrup og Tunold med mørke og stemningsmettede landskaper. Etter 1912 fikk hans arbeider en helt annen fargerikdom og lysfylde, og etter møtet med fransk kunst gjennomgikk hans komposisjoner en radikal endring.

Hans opphold i Paris 1920-21 fikk avgjørende innflytelse på hans kunst. Som elev av bl.a. de moderate kubister Lhote og Araujo, ble han opptatt av deres gjennomtenkte og stramme komposisjon og vilje til forenkling og geometrisering av bildets enkeltelementer. Nkl.

Også Simonnæs skriver om denne perioden som et avgjørende skille i Krantz' kunst: …så kommer i 1920 det første studieoppholdet i Frankrike, og nye signaler blir heist. Det er kubismen og de av den påvirkede retninger han nå kommer i kontakt med, sansen for det konstruktive, komposisjonens strenghet og det lovmessige. Horisonten utvides, kunnskaper og erfaring økes. Fra nå av ser han mer bevisst og nøkternt dømmende på sine muligheter. Bildene fra 1922-23 viser at han i mangt og meget er blitt en ny maler, som likevel holder linjen ubrutt. S. 88.

For samtiden, så vel som for ettertiden, ble Krantz stående som selve bergensmaleren. Ikke fordi han fra 1920-årene av nok var den ledene maleren i miljøet, men fordi han tok opp den gamle prospektmaleritradisjonen, som hadde så sterke røtter i Bergen. Nkl.

Han malte ikke bare motiver fra byen, men reiste også mye rundt på Vestlandet og malte fra Sogn, og som her fra Hardanger.