Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Jæger, Irma Salo(1928-)
Tilblivelse, tilsynekomst 2002

Olje og tempera på lerret
162x200
Signert og datert nede t.h.: Irma Salo Jæger -02

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 12 500–18 800EUR 11 100–16 700

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 100 000

LITTERATUR: Kode.no.

Wikipedia.no.

Irma Salo Jæger er finsk-norsk. Hun har gjennom hele sin kunstneriske karriere arbeidet innenfor den klassiske modernismen med å skape en harmonisk helhet av linjer, former og farger på den avgrensede flaten man har til rådighet.

Jæger innledet sitt kunstnerskap rundt 1960 med abstrakte komposisjoner i jordfarger. Etter noen år løste hun de klart definerte komposisjonene opp i en ekspressiv retning. Jordfargene ble erstattet av intense, lysende spektralfarger.

Den dristige fargebruken setter Jægers bilder i en særstilling i norsk kunst.

Fortsatt ved bruk av spektralfargene videreførte Jæger sine komposisjoner innenfor en renere, arkitektonisk struktur.

Irma Salo Jæger har selv uttalt:

Fargen er hele tiden så naturlig til stede overalt at vi ikke legger merke til den. Derfor er det viktig at noen passer på den, tar vare på den. Det er vel også malerens viktigste oppgave.