Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Hagen, Else(1914-2010)
Venninner

Olje på plate
60x49,5
Signert nede t.h.: Else Hagen

Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på verso: ""Veninder" Else Hagen".
Blått stempel fra UKS på verso.

Utstilt:

UKS, Kunst for varer.

Vurdering
NOK 20 000–30 000USD 2 500–3 800EUR 2 200–3 300

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 45 000