Innlevering pågår
Fokus 1900

Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Gamle Logen, Strangersalen

Hagen, Else (1914-2010)
Venninner

Olje på plate
60x49,5
Signert nede t.h.: Else Hagen

Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på verso: ""Veninder" Else Hagen".
Blått stempel fra UKS på verso.

UTSTILT:

UKS, Kunst for varer.

Kommer for salg tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00