Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Gamle Logen, Strangersalen

Visning 4. - 16. mai.

Hverdager 10:00 - 18:00. Lørdag og søndag 12:00 - 16:00.

Tiller, Lars (1924-1994)
Oppstilling med vase, krukker og pensler 1955

Olje på plate
65x81
Signert og datert nede t.v.: Lars Tiller -55

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Vurdering
NOK 50 000–70 000 USD 6 300–8 800 EUR 5 600–7 800

Tilslag NOK 135 000

LITTERATUR: Nkl.no.

Lars Tiller tilhørte det første kull av elever ved Kunstskolen i Trondheim sammen med bl.a. Roar Wold. Fra sine tidligste arbeider brøt han med den tendens til ekspresjonisme og sosialromantikk som preget den første etterkrigsgenerasjon av trønderske malere, f.eks. Oddvar Alstad og Oddmund Kristiansen.

Tillers interesse for komposisjon og de rent maleriske problemstillinger, ble tidlig trukket fram av kritikere, og under elevtiden hos Jean Heiberg ble Tillers arbeider også utdypet med formale problemstillinger.

Foretrukne motiver var stilleben, hvor flateforskyvninger og brutte linjer skaper spenning i billedflaten. Allerede i sin tidlige produksjon fastla Tiller mange av de elementer som går igjen i hele hans verk.

Bruken av flateforskyvninger, inndeling av billedflaten i enkle geometriske delforhold og interessen for det nære og det fjerne i motivet, var det som interesserte ham. ... Spenningen mellom nærhet og fjernhet i billedrommet har også senere vært det sentrale tema i Tillers billedverden. Etter sitt opphold hos Léger malte han i 1953 en ny versjon av Invitasjon til reise (Trondheim katedralskole), der formelementene er forenklet i henhold til Légers dekorative kubisme.

Etter studieopphold hos Léger i 1951 og -52, underordner Tiller seg bevisst lærerens formuttrykk, og fram til midten av 50-årene arbeidet han i en stil som minner påfallende om Légers. Tiller var av den oppfatning at han gjennom en bevisst disiplinering ville tilegne seg de midler som skulle til for å uttrykke et personlig innhold.

I perioden 1955-60 søkte Tiller seg frem mot det abstrakte formspråk han senere arbeidet innenfor.