Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00
Gundersen, Helene(1858-1934)
Fra Majorstuen mot Kino-Palæet, vinter

Olje på lerret
59x51
Signert nede t.v.: Helene Gundersen

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 800–5 000EUR 3 300–4 400

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 56 000

LITTERATUR: Byminner, nr 2, 2018, årgang 63, Oslo Museum i samarbeid med Bymuseets venner, sommerbildet avbildet s. 9.

Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon, 5. utg., Oslo 2010. Kino-Palæet omtalt og avbildet s. 300.

Oslo bymuseum har et maleri av Helene Gundersen med det samme motivet, men fra sommerstid.

I katalogen Byminner er det skrevet at bildet er fra ca. 1915, som må være feil, i og med at Kino-Palæet ble oppført i 1924. Det ble revet 1964 for å gjøre plass til biler. Tomten er ennå ikke bygget på. Den ligger ved Sørkedalsveien hvor Philips-bygget sto på tomten bak, sett fra Majorstu-krysset. (Philips-bygget bygget i 1956-58, revet i 2000. Nå står KPMG-bygget der, bygget ferdig i 2001).