Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Klassisk

Auksjon tirsdag 28. mai 2019 kl 19:30

Gamle Logen, Strangersalen

Visning 21. - 28. mai.

Hverdager 10:00 - 18:00. Lørdag og søndag 12:00 - 16:00.

Egedius, Halfdan (1877-1899)
Natt på havnen 1892

Penn på middels tykt papir
Arket: 16x11
Signert nede t.v.: Halfdan Egedius.

Påtegnet og datert nede t.h.: "Nat. 11-5 92".

UTSTILT:

Vandreutstilling "Halfdan Egedius og Bjarne Ness", Kunstnernes Hus, Oslo, Bergens Kunstforening og Trondheim Kunstforening 1947, kat.nr. 82a, med tittel: "Natt på havnen".

Auksjonert tirsdag 28. mai 2019 kl 19:30

Vurdering
NOK 30 000–40 000 USD 3 800–5 000 EUR 3 300–4 400

Tilslag NOK 21 000

LITTERATUR: Øistein Parmann: Halfdan Egedius, Oslo 1990.

https://www.timeanddate.no/astronomi/maane-tider/norge/oslo?maaned=5&year=1892

I 1892 var Halfdan Egedius bare 15 år gammel, da han tegnet en så avansert tegning som dette vi her ser. På denne tiden var han elev ved Den kongelige Kunst- og Haandværksskole. Han må regnes som et vidunderbarn og hadde helt spesielle evner innenfor tegne- og malekunsten. Han hadde gått på Bergsliens malerskole fra han var 9 år!

Her har han tegnet en fin nattestemning med en seilbåt i et havneparti, fra det som må være Kristiania havn. Han lar oss se ned på motivet. Selve himmelen ser vi bare litt av øverst i billedkanten. Det er den lyse aftenhimmelen i forgrunnen som speiles i vannflaten, han har vært interessert i å tegne. Båtens tunge form avtegnes i vannet som flimrende, oppløste konturer. De danner et spill av mørke i det småkrusete, opplyste vannet i forgrunnen.

I mellomgrunnen har han tegnet båten som man bare ser litt av til høyre i bildet. Månen avtegner seg svakt, man synes bare å kunne ane den, midt i bildet under båtens hekk, som en stor, rund form.

11. mai 1892 var det fullmåne i Kristiania. Det ser man hvis man slår opp på månefaser for mai det året på nettet.

I bakgrunnen er det et kraftig lys fra et bål som lager en loddrett stripe i vannet og som bidrar til å skape dybde i komposisjonen. Ellers synes det å være diverse bygninger i bakgrunnen. Man ser dem bare diffust, de synes å fortape seg i den lyse vårnatt.

At Egedius var i Kristiania 11. mai 1892, er trolig, for det står i litteraturen at det var Egedius’ venn fra Bergsliens malerskole, Porsrunnsmaleren Karl Reynolds, som kom til Kristiania i 1892 og viste bilder han hadde malt i Telemark, som gjorde at Egedius fikk en brennende lyst til å reise dit. Han fikk lov til å dra av sine foreldre, og i slutten av mai reiste han for første gang til Telemark, det stedet som skulle få så mye å si for hans derpåfølgende, dessverre korte, kunstneriske karriere. Se Parmann, s. 22.

I denne penntegningen med sine fine skraveringer, har Egedius skapt et bilde typisk for ny-romantikken.