Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Sigbjørn Obstfelder

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 450x315 mm Motivet: 169x127 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1897
Woll 97 b).

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 6 500–8 600EUR 5 800–7 800

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 100 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900), norsk dikter som bl. a. benyttet prosadikt som form. Holdt foredrag om Munchs kunst i Studentersamfundet i november 1895, og var en god venn av ham gjennom flere år. Se også kat. nr. 86 og 97. Woll under kat. nr. 85, s. 114.