Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Bjerkeskog med figurer

Akvarell på tykt gulhvitt papir
Arket: 252-255x347-353 mm
Usignert

Påtegnet på verso: "Original farveskisse av Edvard Munch, Utf. på Ekely. Chr. Gierlöff".
Påtegnet på baksiden av innrammingen: "Til Tove og Fredrik Munch Julen 1959 fra Sverre Munchs samling. Originalakvarell av Edvard Munch malt på Ekely og foræret av Edv. Munch til Chr. Gierløff - fra ham til min samling. Innrammet på eget verksted 1959. Originalen er på baksiden sign. av Chr. Gierløff. 23/12-59 Sverre Munch".

Proveniens:

Chr. Gierlöff, Sverre Munch, Tove og Fredrik Munch.

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 32 400–43 200EUR 29 200–38 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 320 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch. Samlede malerier, Oslo 2008, se kat.nr. 1755 (fra 1940-42) og 1758 (fra 1940-43).

Magne Bruteig, uttalelse i e-post av 24.04.17.

Fin akvarell, og typisk for de sene bade- og skogsmotiver (se f.eks. Woll M 1755 (1940-42) og 1758 (1940-43)). Bruteig.