Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnen og hjertet

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 491x348 mm Motivet: 239x233 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1896
Woll 55 b) IV.

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 32 400–43 200EUR 29 200–38 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 260 000

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.

Et motiv med pike og hjerte finnes både i radering og tresnitt. Det kan tolkes som en kommentar til kvinnens forhold til mannens følelser.

Raderingen er en variant av «Smertens blomst», der blodet fra hjertet som kvinnen holder, gir næring til en blomst. S. 90-91.

Et sentralt symbolsk motiv hos Munch er behandlet i «Smertens blomst/»Quikborn» … . Kunstneren skulle ikke skildre uvesentligheter, ikke briljere med teknisk dyktighet, eller «male pene billeder til at hænge på en dagligstue væg». «Al kunst litratur som musik må være frembragt med ens hjerteblod … Kunsten er ens hjerteblod.» Munch utvikler dette sitatet videre ved å la en blomst – kunsten – vokse opp fra hjerteblodet. Kunst og liv blir ett. Men for å oppnå dette må kunstneren ofre det mest dyrebare han eier. S. 89.