Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Liggende løvinne

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 220-222x344 mm Motivet: 170x235 mm
Signert med blyant nede t.h. E Munch

1908-09
Woll 325.

Proveniens:

Jens Thiis (1870-1942), bl.a. Nasjonalgalleriets direktør i årene 1908 til 1941 og hans datter Ragna Thiis Stang (1909-1978), som fulgte i sin fars fotspor, og som bl.a. var direktør for Vigelandmuseet i årene 1947-1966 og for Oslo Kommunes Kunstsamlinger, herunder Munch-museet, i årene 1966-1971.

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 4 300–6 500EUR 3 900–5 800

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 82 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Fra 1908-09 dukker de første litografiene av løver opp i Munchs oeuvre, og helt opp til 1920 har han tegnet dette ville dyret, som viser dets mektige kraft og styrke. Se også Woll kat.nr. 325, 525, 526, 569, 577, 589, 593, 594 og 656.

Det siste litografiet (656) er laget etter besøk i Berlin Zoologischer Garten i 1920, første gang Munch reiste til byen etter at krigen var over. Woll, under kat.nr. 656, s. 409.