Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Gorilla

Litografi trykket i svart på tykt hvitt papir
Arket: 281x291-293 mm Motivet: 260x147 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1908-09
Woll 322.

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 200–4 300EUR 2 900–3 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 48 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Dette litografiet har også blitt kalt «Ape» og «Mandrill» som er mer zoologisk korrekt enn «Gorilla». Mandrill hørte før under gruppen av bavianer, men har i dag sitt eget slektsnavn, Mandrillus. Mandrill er verdens største dyreape. Den er en art i smalneseapefamilien. Gorilla er den største av primatene i familien menneskeaper. Motivet blir allikevel kalt «Gorilla» fordi det var benevnelsen Munch selv ga det.