Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:45
Blom, Kenneth(1967-)
Dinner 2006

Olje på lerret
150x160
Signert og datert nede t.v.: Blom 06

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 10 800–16 200EUR 9 700–14 600

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:45

Tilslag NOK 130 000

LITTERATUR: Fineart.no.

Kenneth Blom tilhører en generasjon kunstnere som er utdannet på Kunstakademiet i Oslo tidlig på 1990-tallet. Han gikk i klasse med blant andre Bjarne Melgaard. På denne tiden var akademiet og kunstmiljøet i Oslo preget av konflikt mellom en klassisk figurativ og en konseptuell postmoderne retning innenfor kunsten.

På den ene siden stod Nerdrum-skolen, ledet av Odd Nerdrum med krav om godt håndverk og respekt for de klassiske malertradisjonene. På den andre stod talsmenn for en mer teoretisk inspirert tilnærming til kunsten, der ideen og refleksjonen rundt kunstverket sto sterkt.

Blom utforsket maleriet som en kombinasjon mellom disse.

En viktig inspirasjon var professor Stian Grøgaards oppfatning om at man kunne benytte et figurativt språk uten å benytte det klassiske, figurative vokabularet.