Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Klassisk

Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 19:45

Strangersalen, Gamle Logen

Visning 20. - 27. november

Ulfsten, Nikolai (1854-1885)
Ponte Fabricio i Roma 1881

Olje på lerret
49x76
Signert og datert nede t.v.: N. Ulfsten 1881.

Broen Fabricio er den eldste i Roma, fullført i 62 f. Kr. Også kalt: Ponte dei Quattro Capi. Broen går fra østre side av Tiberen over til Tiberøya som ligger midt i elven. Ponte Cestio, fullført i 44 f. Kr., går fra øya til vestsiden av Tiberen.

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 19:45

Vurdering
NOK 40 000–60 000 USD 4 300–6 500 EUR 3 900–5 800

Tilslag NOK 33 000

LITTERATUR: Hild Sørby: Nicolai Ulfsten, Oslo 1997.

Bro; Snl.no. Bro; Wikipedia.no.

Nicolai Ulfsten foretok en lang studiereise i årene 1879 til 1880. Reisen gikk via Venezia og Korfu til Egypt. Tilbakereisen gikk via Napoli og Roma til Karlsruhe. Det var sikkert naturlig for ham å avslutte reisen i Karlsruhe, her var han kjent, for han hadde vært elev av Hans Gude i byen i årene 1875 til 1877. Senere i 1880 reiste han til Bergen. Det hadde blitt moderne for malere å reise til Egypt, så reisen til Ulfsten var ikke så eksotisk som vi kanskje kunne tro i dag. Ulfsten malte mange fine malerier med motiv fra Egypt, men oppholdet der ble kort for han fikk en øyebetennelse av den kraftige solen.

På tilbakereisen oppholdt Ulfsten seg et par uker i Roma, før han dro videre til Karlsruhe. Som Hild Sørby skriver:

Antakelig feiret han julen hos sin venn maleren Christian Ross, som etter studieårene i München nå var bosatt i byen. Et lite maleri "Fra Tiberen" samt noen blyantskisser viser at Ulfsten må være restituert etter øyenlidelsen. S. 75-79.

Kan dette maleriet være en større versjon av det lille maleriet "Fra Tiberen", eller et annet motiv fra Tiberen? Dette maleriet med broen er jo datert 1881, og det er lett å anta at det er malt senere enn da Ulfsten var i Roma i 1880, at han har malt det etter studier tatt på stedet. Man vet at Ulfsten også har malt et annet motiv fra Roma "Fra Campagnaen", som ble loddet ut i Stavanger Kunstforening i 1881, og som i dag er ukjent. Sørby, note 70, s. 167.

I 1881 foretok Ulfsten ennå en studiereise fra Bergen. Denne våren reiste han til Istanbul og over Antwerpen til Paris. I Paris oppholdt han seg fra 1881 til 1883. I 1883 giftet han seg i Bergen, men allerede i 1885 døde han av tuberkulose, bare 31 år gammel.

I dette maleriet vi har med, har han malt et motiv fra Tiberen. Det er en utsikt mot en del av Roma med den berømte broen Fabricius som midtpunkt.

I artikkelen om broer i Store Norske Leksikon er Ponte Fabricio en av ti broer som er avbildet og under fotoet står: "Romersk buebro. Ponte Fabricio over elva Tevere i Roma, fullført 62 f.Kr."

Romerne ble de store brobyggere i Europa. På sine hærferder bygde legionene trebroer over elvene. Mest kjent er Cæsars pæleåkbro over Rhinen ved Koblenz i år 55 f.Kr. Etter hvert bygde romerne opp et enormt strategisk veinett med mer permanente broer for å holde sammen og styre det store riket. Da ble brobygging en meget viktig offentlig sak som, sammen med annen offentlig byggevirksomhet, ble sterkt forankret på høyeste hold i det romerske styringsverket. Da Cæsars erfarne militæringeniør Vitruvius år 31 f.Kr. utgav verket De Architectura stilt til den kommende keiser Augustus, ble det sterkt påpekt at byggverk skal være «trygge, nyttige og vakre». Denne strategien for offentlig byggevirksomhet ble også viktig for realiseringen av romernes store innsats innen brobygging. Snl.no.

Broen Fabricio eller på latin Fabricius er oppkalt etter den romerske embedsmannen og ingeniøren, Lucius Fabricius, som på den tiden, 62 f.Kr., var ansvarlig for offentlige veibygging. Det er en inskripsjon på broen som forteller hvem som bygget den.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pons_Fabricius,_it_connects_the_left_bank_of_the_Tiber_to_the_Isola_Tiberina_and_was_built_in_62_BC_by_Lucius_Fabricius,_Fields_of_Mars_(Campus_Martius),_Rome_(32593614122).jpg

Det er den eldste broen i Roma. Den løper fra østre bredd av Tiberen over til Tiberøya. Etter flom har den bare hatt mindre reparasjoner i hver ende, siden den ble bygget. Det er historisk sus over dette motivet av Ulfsten, og broen eksisterer ennå i dag. Den brukes av fotgjengere. Det er jo fantastisk at man kan gå på en bro i dag som har vært i bruk i over 2000 år og som fremdeles fyller en funksjon.

Broen har også hatt et annet navn: Ponte dei Quattro Capi. Quattro Capi ("fire hoder") refererer seg til to marmorhermer med fire hoder på hver av dem, festet til brystvernet, en på hver side, og på den siden av broen som er nærmest østre bredd, som ble flyttet hit fra kirken i nærheten, San Gregorio della Divina Pietà (Monte Savello) på 1300-tallet.

https://www.google.no/search?biw=1381&bih=665&tbm=isch&sa=1&ei=gL-VXeuzFbGSmwWQjof4DA&q=ponte+fabricio&oq=ponte+fabricio&gs_l=img.1.0.0i19l4j0i30i19l2j0i8i30i19.566279.567208..569815...0.0..0.54.151.3......0....1..gws-wiz-img.-qzZf7nNZSI#imgrc=ApoFEndLgFjxmM:&spf=1570095547929

Broen har vært gjenstand for kunstnerisk behandling gjennom tidene. F. eks. laget Piranesi (1720-1778) et kobberstikk av broen på 1700-tallet.

https://www.google.no/search?biw=1381&bih=665&tbm=isch&sa=1&ei=5r2VXbWZLY2mmwWohI7ABw&q=ponte+fabricius&oq=ponte+fabricius&gs_l=img.3.0.0i24.400771.405899..408706...0.0..0.49.422.10......0....1..gws-wiz-img.WuIj3NHp-ok#imgrc=aWJH2mj93OGbpM:&spf=1570094977225

På sent 1800-tall, er det et kobberstikk som likner mye på dette maleriet av Ulfsten, som jo også er malt sent på 1800-tallet. Kunstnerne har stått på samme sted og har sett omtrent det samme. Under fotoet på nettet av kobberstikket står det:

"The Pons Fabricius, or Ponte dei Quattro Capi, and Tiber Island, Rome, Italy in the late 19th cenutry. From Italian Pictures by Rev. Samuel Manning, published c.1890." (Ponte Fabricio, eller Ponte dei Quattro Capi, og Tiberøya, Roma, Italia på sent 1800-tall. Fra Italienske bilder av presten Samuel Manning, utgitt ca. 1890).

https://www.google.no/search?biw=1381&bih=665&tbm=isch&sa=1&ei=gL-VXeuzFbGSmwWQjof4DA&q=ponte+fabricio&oq=ponte+fabricio&gs_l=img.1.0.0i19l4j0i30i19l2j0i8i30i19.566279.567208..569815...0.0..0.54.151.3......0....1..gws-wiz-img.-qzZf7nNZSI#imgrc=bH9MEVdi8DSGOM:&spf=1570095547925

I bildet er det flere kirker med kors på toppen. På Tiberøya er det en basilika grunnlagt på 1000-tallet, San Bartolomeo all'Isola. Kirken har vært ødelagt av flom og har blitt ombygget flere ganger, fasaden er barokk, fra 1600-tallet. Inne på fastlandet til høyre ser man to kupler i bildet, de hører antagelig til hver sin manierist- og barokk-kirke fra 15- og 1600-tallet, S. Andrea della Valle, bygget i 1590 til 1650 og Il Gèsu, ferdig bygget i 1584. Begge store mot-reformatoriske kirker. Il Gèsu er jesuittenes kirke.


I venstre del av bildet går det en munk med brun munkekutte. Han har et rep om livet som belte med knuter på, og han går med sandaler. Han har også skjegg. Fransiskanerne har brune munkekutter med rep om livet. De har 3 knuter på repet som symboliserer de tre viktigste grunnholdningene for fransiskanerne: Fattigdom, kyskhet og lydighet. Fransiskanerordenen ble opprettet på 1200-tallet etter Frans av Assisi (1182-1226). På 1500-tallet ble det opprettet en orden innunder fransiskanerne som heter kapuccinerne. De var enda mer oppsatt på å følge fattigdomskravet. Disse munkene har gjerne skjegg. Det kan altså være en kapuccinermunk vi ser i bildet.

I moderne fotografier av broen, sett fra samme sted som Ulfstens maleri, kommer det gjerne med på bildet en stor bygning med kuppel til høyre for broen, det er den ortodokse jødiske synagogen i Roma, innviet i 1904.