Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 19:45
Sohlberg, Harald(1869-1935)
Vinternatt i Rondane 1917

Fargelitografi
Arket: 70x77 Motivet: 52,5x60
Signert og datert i platen nede t.h.: Sohlberg 1917
Signert med blyant nede t.h.: Sohlberg.

Nummerert nede t.v.: 156

Vurdering
NOK 300 000–350 000USD 32 400–37 800EUR 29 200–34 100

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 19:45

Tilslag NOK 260 000

LITTERATUR: Øivind Storm Bjerke: ”Grafikk”, utstillingskatalog Harald Sohlberg Maleri og grafikk Galleri K 1986.

Harald Sohlberg hadde lenge tenkt å bruke de norske fjell som motiv for å kunne gi et kraftfullt uttrykk for menneskenes forhold til naturen på typisk nyromantisk vis. I påsken 1899 fant han motivet da han var i Rondane. I mange år arbeidet Sohlberg for å forenkle og foredle motivet slik at det ville få den sublime uttrykkskraft han søkte. I 1914 ble den største versjonen av maleriet fullført. Det befinner seg i Nasjonalmuseet, Nasjonalgalleriet. Det ble gitt i gave fra J. B. Stang til galleriet i 1918.

Det tok tre år før litografiet forelå fra Sohlberg begynte arbeidet med å overføre motivet som han hadde utført i stort format i olje til litografisk sten.

I mai 1917 presenteres litografiet i Oslo-pressen, og utgivelsen var tenkt å komme umiddelbart. Trykkeren ødela imidlertid en plate, og hele det første opplaget måtte kasseres. Sommeren brukte Sohlberg til å tegne opp en ny plate og høsten 1917 forelå ”Vinternatt i fjellene” som litografi, trykt hos A. Wørner. S. 51.

«Sohlbergplassen» er en av de 18 fine turistveiene som er laget i Norge de seneste årene. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk har stått for utformingen. Den ble åpnet 23. juni 2006 og ligger ved fylkesvei 27, Venabygdveien. Utsiktsplattformen er laget i betong. Den ligger ved Atnsjøen. Den er utformet på en måte som gjør at den ser ut til å sveve over terrenget. Den er videre anlagt mellom og rundt trærne, den svinger seg mellom slanke furutrær. Det var bare nødvendig å felle ett tre under byggingen. Plattformen rammer inn utsikten mot Atnsjøen og de runde fjellene i Rondane nesten slik den fremstår i Harald Sohlbergs maleri «Vinternatt i Rondane».

https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/rondane?attraksjon=Sohlbergplassen#

Sohlbergplassen. Foto: Carl-Viggo Hølmebakk.

https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/rondane?attraksjon=Sohlbergplassen#

Sohlbergplassen. Foto: Jarle Wæhler.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Skilt-723.31.svg

Skilt for nasjonal turistvei.