Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:45
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Portrett av Professor Kristian Brandt med sønn 1909

Olje på lerret
95x75
Signert og datert oppe t.h.: EW. 1909

Utstilt:

Norges Jubilæumsutstilling 1914.

Proveniens:

Professor Kristian Brandt.

Vurdering
NOK 30 000–50 000USD 3 200–5 400EUR 2 900–4 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:45

Usolgt

LITTERATUR: Francis Bull: Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo 1965, kat.nr. 153, omtalt s. 51, avbildet s. 193.

Under: Brandt, Kristian Kornelius Hagemann, professor i medisin ved Univ. i Oslo, dr. med. 1859-1932, ved kat.nr. 153 står:

Oljemaleri av Erik Werenskiold, signert 1909. Hoftebilde dreiet venstre. En liten gutt står ved hans venstre side. Tilhørte professor Kr. Brandt. S. 338.

I 1898 malte Werenskiold et portrett av professor i øyensykdommer J. S. A. Hjort, ... Werenskiold har fått frem ... det preg av uforstyrrelig vennlighet og humanitet som gjorde Hjort elsket av pasienter, elever og sykepleiersker, ... .

Da Werenskiold i 1909, med sin nylig moderniserte maleteknikk, portretterte professor KRISTIAN BRANDT, hadde han for seg en helt annen slags mennesketype enn Hjort. Brandt var sjef på Kvinneklinikken og av sine pasienter der oppe fryktet og elsket som en gud. Hans tone kunne være drøy og drastisk, stri og streng, men han lignet på den helten hos Runeberg som "kysste och slog ihjäl med samma varma själ". Werenskiold har avbildet ham som en myndig og viljesterk personlighet, og stillet hans lille sønn ved siden, en ennå uferdig miniatyrutgave, trekk for trekk, av sitt faderlige opphav. S. 51.