Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:45
Welhaven, Margrethe Backer(1851-1940)
Angivelig portrett av Leif 1903

Olje på lerret
82x65
Signert og datert nede t.h.: Margrete Backer Welhaven 1903.

Påtegnet, noe utydelig, på baksiden av rammen: Portræt av ...

Leif var en av kunstnerens sønner, 18 år gammel i 1903.

Vurdering
NOK 20 000–30 000USD 2 200–3 200EUR 1 900–2 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:45

Tilslag NOK 30 000

LITTERATUR: Tilla Valstad: "Harriet Backer i kunsten og livet", Husmødrenes Jul, Oslo 1950. Marit Lange: Harriet Backer, Oslo 1995.

Margrethe Petersen Backer var Harriet Backers yngste søster, seks år yngre enn Harriet. Margrethe giftet seg i 1876 med arkitekt og slottsforvalter Hjalmar Welhaven (1850-1922), sønn av dikteren Johan Sebastian Welhaven. De fikk åtte barn. Margrethe var oldfrue på Slottet fra 1889 til 1922.

Margrethe som også hadde kunstnerutdannelse, riktignok kortere enn Harriets, fikk naturlig nok lite tid til å male.

I 1871-72 var hun elev av Vilhelm Kyhn i København, og etter hjemkomsten gikk hun en tid på Bergsliens malerskole sammen med Harriet. Hun hadde ubestridt et talent, og

Harriet mente endog at søsteren hadde "en langt større begavelse i tegning" enn hun selv.

I 1898 stilte hun ut på Høstutstillingen, og malte nok i ledige stunder helt inn i sine siste år. "Det sto alltid et lerret på staffeliet" kunne datteren, billedhuggerinnen Sigri Welhaven (1894-1991), fortelle. Lange, s. 11.

De var fire søstre i Backer-familien og Harriet Backer uttalte det at hun, Margrethe, var "den mest begavete av oss, men hun giftet seg". Valstad, s. 15.

Hun malte det som var vanlig for mange kvinnelige malere på denne tiden, når de ikke malte på heltid. Det ble for det meste hjemlige motiver, blomsteroppsatser, portretter, interiører og hagelandskaper. Vi har hatt med bilder av henne før hvor hun har malt portretter av sine barn, så det var lett å anta at dette også kan være det.

Margrethe og Hjalmar Welhaven fikk åtte barn: Ragnhild; Arne (1880-1900); Astri (1881-1967); Ingeborg; Leif (1885-1966); Helga; Svein (1890-?) og Sigri.

Av disse åtte er det bare Leif det kan være som her er portrettert i 1903, hvis vår antagelse er riktig.