Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinner på hospitalet 1896

Litografi trykket i svart på gråhvitt japanpapir, doublert
Arket: 475x695xmm Motivet: 350x490 mm
Signert og datert i stenen nede t.h.: E Munch 96

1896
Woll 71.

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 4 300–6 500EUR 3 900–5 800

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 66 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Gjennom en av sine legevenner hadde Munch fått tilgang til et hospital i Paris der bl.a. pasienter med syfilis ble behandlet. Dette litografiet og kat. nr. 70 (På hospitalet) viser scener fra henholdsvis mannsavdelingen og kvinneavdelingen (sic), og både de to legene i forgrunnen og selve komposisjonene er svært lik i disse litografiene. Kvinnen som undersøkes er fullt påkledd, og selv om vi ikke ser noe spedbarn i hennes fang, er likheten med maleriet "Arv" (MM M11, Woll 402) ganske påfallende. Jf. en seinere litografisk versjon av "Arv" på kat. nr. 603. S. 100.