Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Den sinnsyke

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 315-318x140x153 mm Motivet: 250x120 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1908-09
Woll 317.

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 200–4 300EUR 2 900–3 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 74 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Det finnes et eksemplar i Munch-museet av dette litografiet med påskriften: "Die Melancholischen Frau", den melankolske konen. S. 252.