Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Richard Strauss

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 485x410 mm Motivet: 317x215 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Komponisten Strauss

1917
Woll 607.

Vurdering
NOK 40 000USD 4 300EUR 3 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 52 000

LITTERATUR: Arvid O. Vollsnes: Universitetets Aula Glimt fra et 100-årig mangfoldig musikkliv, utgitt i forbindelse med Universitetets 200-års jubileum, Oslo 2011.

Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Munch-museet om Edvard Munchs møte med Richard Strauss, www.munchmuseet.no.

Wikipedia.no om komponisten Richard Strauss.

Geir Rakvaag: «Midt i musikken», Tine Thing Helseths festival, Tine@Munch, i Munch-museet 7.-9. juni 2013 i jubileumsåret for Edvard Munchs 150-års fødsel, Dagsavisen, 4. juni 2013.

Richard Strauss (1864-1949) var en tysk komponist under senromantikken og den tidlige modernistiske æra. Han var ikke i slekt med komponistene Strauss i Wien. Strauss' musikk er for det meste utpreget romantisk. Den er hovedsakelig tonal og med tydelig melodisk struktur. Den preges imidlertid også av komponistens særegne ekspresjonistiske tonespråk, med avanserte harmonier og oppfinnsom bruk av dissonanser. Det synes som om Munchs billedspråk med sine ekspresjonistiske tendenser ville kunne appellere til Strauss, og det gjorde det også.

I september 1916 var åpningen av Aulaen med Munchs bilder et faktum. Nå kunne salen brukes til foredrag og konserter i sin nye lysende prakt. Konsertarrangøren Rudolf (Rulle) Rasmussen, som også kjente Munch, arbeidet for å få Richard Strauss til Oslo for å holde konsert i Aulaen, og han fikk det til, selv om det var bitende kaldt i mars i 1917. Strauss kom for å akkompagnere på flygel den tysk-rumenske tenoren Rudolf Steiner til egne sanger. Den 17. og 18. mars 1917 ble konsertene, eller romanseaftenene, holdt. Strauss hadde med en gang han kom inn i salen blitt mektig imponert over Munchs bilder på veggene, han uttalte: «Aber Gott im Himmel! Was ist das für herrliche Gemälde!» (Men Gud i himmelen! Hva er dette for herlige bilder!) Han satte på seg sin lorgnett og syntes nærmest å konsentrere seg mer om å se på bildene enn om konserten.

Som det står hos Vollsnes:

Strauss ble helt bergtatt av Munchs bilder, han mistet munn og mæle og kunne nesten ikke ta øynene fra dem selv mens han spilte. S. 8.

Richard Strauss holdt Munch for å være verdens største maler, og han nevnte Rembrandt og Munch i samme åndedrag.

Edvard Munch kan ha kjent flere komponister og en av komponistene han jo møtte var Richard Strauss. Han kom til Oslo og så «Solen» i Aulaen, og sa «sånn skal min musikk være». Rakvaag.

Dagen etter, 19. mars, fikk impresarioen Rulle Rasmussen Munch ned, slik at han kunne møte Strauss. Denne dagen tegnet Munch et portrett av ham. Det er dette portrettet Munch fikk trykket som litografi.