Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Inger Barth

Litografi trykket i svart på tynt gulhvitt papir
Arket: 754x998 mm Motivet: 590x600 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykket av Nielsen. Påtegnet med blyant av trykkeren i nedre marg nede t.v.: "No 18. 1921".

1921
Woll 663.

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 10 800–16 200EUR 9 700–14 600

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 80 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Inger Desederia (sic) Barth (1885-1950), gift med overlege Peter Barth. Munch malte to portretter av henne i 1921 (RES, Woll 1399; privat eie, Woll 1400). Woll 2012, s. 414.

Under kat. nr. 1399 skriver Woll bl.a.:

Portrettet ble malt på bestilling fra ektemannen Peter Barth, som var en gammel bekjent av Munch. Som vanlig malte Munch to versjoner, se også kat. nr. 1400.

Munch utførte også et litografisk portrett av henne (Woll 663).

Inger Desideria Barth, f. Jahn (1885-1950), gift med overlege Peter Barth. Woll 2008, s. 1300.