Auksjon onsdag 27. november 2019 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Karikatur: Lys natt i Kristiania

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 405x578 mm Motivet: 328x417 mm
Usignert

Påtegnet med blyant nede på arket: "Sch.343. "Lys nat. Kristiania". m/tekst fra Deutsche Zeitung ... -"- Den norske Inteligenssedler ...".

1910
Woll 379 B.

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 200–4 300EUR 2 900–3 900

Auksjonert onsdag 27. november 2019 kl 18:00

Tilslag NOK 32 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Trykt med følgende håndskrevne tekst på gulhvitt papir:

"1903 Lys Nat, Kristiania.

Deutsche Zeitung. Den Sommer kehrt der Norwegische Maler zurück in sein Heimat um sich zu ausruhen.

Den norske Presse Intelligenssedler Maler M gjorde atter igår Uorden i Gaden idet 5 Ramp hvoraf alle tidligere var straffet overfalt ham idet han den lyse sommernatt malte i Studenterlunden". S. 276.