Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Gamle Logen Store sal

Askevold, Anders (1834-1900)
Fjordlandskap med dampbåt 1890

Olje på lerret
55x84
Signert og datert nede t.v.: A. Askevold 1890.

Auksjonert torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Vurdering
NOK 100 000–120 000

Tilslag NOK 115 000

LITTERATUR: Ingrid Reed Thomsen: "Askevold, Anders Monsen", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 88-90.

Anders Askevold malte ikke bare kyr, han malte også mange variasjoner over temaet "Vestlandsfjorder". Som det står i Norsk kunstnerleksikon: En annen motivkrets som Askevold mestret med stor dyktighet er de monumentale vestlandsfjordene, som i dypt perspektiv skjærer seg inn mellom stupbratte fjellsider. Askevold vokste opp i Sunnfjord og var kjent med Vestlandsnaturen. Denne særpregede norske naturen var en motivskatt for mange kunstnere i lang tid under sen-romantikken etter at nasjonalromantikken som periode i kunsten hadde passert sitt høydepunkt. Slike motiver var populære, og de er også idag populære. I sitt voksne liv yndet Askevold å foreta sine studiereiser i de vestlandske fjordene særlig i Sogn og Hardanger. Han fikk sin utdannelse i Düsseldorf som elev av Hans Fredrik Gude, først som hans privatelev og siden som hans elev ved Akademiet fra 1855 til 1858. Askevold er en av våre "düsseldorfere". Han holdt seg hele sitt liv stort sett til det han hadde lært om komposisjon og fargebruk i denne skolen. Han bodde lange perioder i Bergen i sitt voksne liv, og hadde liten anledning til å følge utviklingen i de moderne kunstretninger i Europa. Når han valgte motiver fra fjordene, er det den mektige norske naturen han vil skildre, men ofte innpasser han ganske nøkterne og dagligdagse elementer fra livet i fjordene, som her hvor en moderne dampgående fjordabåt også har fått plass i bildet. Her har han hentet sitt motiv fra Sogne-fjorden med en dampbåt fra Nordre Bergenhus Dampskibe, det som senere kom til å hete Fylkesbåtane Sogn og Fjordane, med rødt "bånd" på skorstenen, som nærmer seg et tettsted langs fjorden.