Hagen, Else(1914-2010)
Autoritet

Olje på lerret
89x62
Signert nede t.h.: Else Hagen

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen: "Autoritet". Malt i 1950.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Høstutstillingen, Oslo 1950, kat.nr. 47.

Auksjonert onsdag 18. mars 2020 kl 18:00

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 200–4 300EUR 3 000–4 000

Tilslag NOK 220 000

LITTERATUR: Snl.no.

Else Hagen tilhører den generasjon som hadde avsluttet sin utdannelse i annen halvdel av 1930-årene. Etter krigen ble det stilt store forventninger til dem, både som fortsettere og fornyere av tradisjonen. Med sine tre år hos Georg Jacobsen hadde Else Hagen den skolering som de toneangivende anså nødvendig, samtidig som hennes personlige talent og temperament tilfredsstilte deres krav til selvstendig karakter og engasjement. Hennes 1. premie i Unge Kunstneres Samfunns konkurranse i figurkomposisjon i 1945 og utstillingen av pasteller året etter, ga henne en fremtredende posisjon blant de unge lovende.

Inntil annen halvdel av 1950-årene arbeidet Else Hagen hovedsakelig med maleri. Hun var spesielt opptatt av figurfremstillinger med et poengtert, fortellende innhold. Arbeidene bærer gjennomgående preg av kunstnerens interesse for den systematiske oppbygning av komposisjonen. Figurene er som oftest plassert i for- og mellomgrunnsplanet og fyller bildets høyde. I grupperingene og enkeltfigurene er det lagt vekt på bevegelsesmotivenes og fargenes abstrakt-dekorative og ekspressive virkning. I bildene fra de første etterkrigsårene er den statisk dekorative oppstillingen og den konturerte og kantete, flatebundne stiliseringen av formene i ungdomsarbeidene erstattet av en mer dynamisk sammensatt romdannelse og gruppering, og et noe rundere og friere formspråk.

Utviklingen i retning av et friskere foredrag og et kraftigere uttalt følelsesmessig engasjement, fortsatte fram mot 1950. Motivene er gjerne hentet fra den nære hverdag. Else Hagen var opptatt av mennesker og fortalte sine historier fra hjem, gate og sceneliv med innlevelse og utpreget sans for situasjonenes såvel alvorlige som pussige aspekter. Denne trangen til personlig meddelelse ga Hagen en sterkere tilknytning til 1930-årenes ekspresjonister enn tilfellet var med de jevnaldrende akademikameratene. Snl.

I et bilde som "Autoritet" kommer det tydelig frem noe av det Else Hagen var opptatt av omkring 1950, nemlig problemstillinger knyttet til kvinners situasjon.

Jacobsen-skolens betoning av omhyggelig komposisjonsberegning, basert på bestemte konstruktive systemer for romoppbygning og figurbeskrivelse, stimulerte også hos Else Hagen en tradisjonsbevisst interesse for monumentaloppgaver. Hennes første veggarbeider (Nøtterøy realskole, 1952) er med sine malte, dekorativt stiliserte og geometrisk mønstrede naturformer og sitt positive pedagogiske program, i samsvar med freskotradisjonens stil og ikonografi. Siden slutten av 1950-årene benyttet imidlertid Else Hagen i sine monumentaldekorasjoner mer skulpturale materialer som stein, tre og metall, kombinert med farget glassmasse. Denne materialbruken opptok også Sigurd Winge, som Else Hagen i flere år hadde et nært samarbeid med. Snl.