Auksjon tirsdag 26. mai 2020 kl 18:45
Krohg, Christian(1852-1925)
Selvportrett, maler på et marinebilde

Olje på plate
58,5x80
Signert nede t.v.: C Krohg

Thue 356.

Vurdering
NOK 200 000–300 000USD 19 400–29 100EUR 17 900–26 900

Auksjonert tirsdag 26. mai 2020 kl 18:45

Tilslag NOK 200 000

LITTERATUR: Oscar Thue (red. Knut Berg): Christian Krohg, Oslo 1997, kat.nr. 356, avbildet s. 360, omtalt s. 279.

Christian Krohg malte for første gang i 1912 et motiv han kom til å gjenta i flere variasjoner Selvportrett ved staffeliet. I noen versjoner fra omkring 1917 har han malt motivet slik det fremstår på dette maleriet, sittende med ryggen til, malende på et marinebilde. Det varierer hvor mye av omgivelsene rundt i atelieret han har tatt med i bildene, og det varierer også hvor langt han har kommet med marinebildet han maler på. I noen av dem er det ikke noen båt med på bildet som står på staffeliet, i andre er en båt bare såvidt opptegnet og påbegynt. I denne versjonen synes maleriet kunstneren maler på å være ganske komplett, kanskje det er de siste malerstrøk han er i ferd med å sette på. Maleriet er omtalt som følger:

I én utgave av motivet er utsnittet så lite at det sjøstykket kunstneren arbeider med, fyller hele lerretet (356). S. 279.

Maleriet kunstneren maler på synes så ferdig og fyller altså hele lerretsflaten, så man kan tro at signaturen er på det maleriet han har på staffeliet, men den fungerer da også i tillegg som en signatur på selvportrettet.