Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Moderne

Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:30

Online-auksjon med live-bidding, uten kjøpere i salen.

Vising i våre lokaler, Gamle Logen. 18.-25. november.

Mandag-fredag kl. 10.00-18.00, lørdag og søndag kl. 12.00-16.00.

Nupen, Kjell (1955-2014)
Mørket - Før Dag 1995

Olje, skjellakk og tjære på lerret og tre
177x137
Signert nede t.h.: K Nupen

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet: "Mørket - før dag K. Nupen 1995".
Fra Emblem-serien.

UTSTILT:

Vandreutstilling: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden 7. desember 1995-21. januar 1996 og Rogaland Kunstmuseum 11. februar-24. mars 1996.
Galerie Egelund, København april-mai 1996.
Vandreutstilling: Sørlandets Kunstmuseum 5. februar-19. mars og Lillehammer Kunstmuseum 25. mars-7. mai 2000, avbildet s. 86 i katalogen.
Nordisk vandreutstilling: Hafnarborg, Hafnarfjordur, Island 28. juni-5. august 2007; Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, Danmark 1. sep.-4. nov. 2007; Kastrupgårdsamlingen, København 15. nov.-30 des. 2007 og Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg 12. jan.-24. mars 2008.

PROVENIENS:

Privat samling, Oslo 1995-.

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:30

Vurdering
NOK 170 000–200 000

Usolgt

LITTERATUR: Paal-Helge Haugen: "Kjell Nupen. Ei linje", utstillingskatalog "Kjell Nupen" Henie Onstad Kunstsenter og Rogaland Kunstmuseum vinteren 1995/96, avbildet s. 113 og s. 124.

Torben Weirup: "På sporet efter ...", utstillingskatalog "Kjell Nupen Emblem" Galerie Egelund, København 1996, avbildet på forsiden av katalogen.

Svein Thorud/Paal-Helge Haugen: Kjell Nupen, Svein Thorud: "Scener fra Kjell Nupens kunstneriske utvikling", utstillingskatalog "Kjell Nupen" vandreutstilling Sørlandets Kunstmuseum og Lillehammer Kunstmuseum 2000, avbildet s. 86.

Dagmar Warming: "Kjell Nupen Den blå timen", utstillingskatalog nordisk vandreutstilling "Kjell Nupen" 2007, avbildet s. 50.

Under overskriften Emblem skriver Thorud blant annet:

Kunstnerens serie av bilder med tittelen "Emblem" fra midten av 1990-tallet tar i sin helhet opp den gamle rosemaling-arven og de middelalderske tegn. Emblem-bildene ble for første gang vist på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i 1995. Kjell Nupen hadde arbeidet frem en ny utstilling for sitt publikum. Utgangspunktet for prosjektet var et konkret kistelokk med rosemaling på. Kjell Nupen ville undersøke holdbarheten i den gamle malemåten. Utsillingsbesøkende møtte et markant sceneskifte. Samtidig inneholdt utstillingen angrepsvinkler fra langt tidligere mønstringer. Igjen var gamle gjenstander integrert i arbeidene. Et gammelt, bemalt kistelokk ble f.eks. satt sammen med malte billedflater. Gamle tegn og symboler ble vevd inn i en ny og moderne helhet.

Det var dristig av en billedkunstner å ta utgangspunkt i den gamle rosemaling-tradisjonen. Innfallsvinkelen var en provokasjon for mange. De dekorative angrepsvinklene kan sies å stå i motsetning til ideologene bak den moderne billedkunsten. At dette var en farefull vei, viste seg bl.a. i den mottagelse Kjell Nupens store utstilling fikk i Norge.

Kjell Nupens Emblem-prosjekt rommet bilder som både innehodt repetisjoner av ornamentale strukturer, og deres oppløsning og dissonans. Som de tidligere skogbildene, inneholdt også Emblem-verkene materialiseringer av dynamiske forvandlingsprosesser, av både vekst- og forfallstematikk, av både det vakre og det grotekse. Maleriene tok opp spennende innfallsvinkler, og de problematiserte sentrale spørsmål på en storslått måte. S. 23.

Bildene fra denne tiden er blant hovedverkene i Kjell Nupens produksjon.