Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Karikatur: Overfallet

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 237x487 mm Motivet: 180x415 mm
Usignert

Påtegnet med blyant nede t.v.: Sch. nr. 209 Påtegnet med blyant nede t.h.: Petersen & Waitz Kria 1903

1903
Woll 241 b).

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 300–4 400EUR 2 800–3 700

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 30 000