Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Store sal

Peterssen, Eilif (1852-1928)
Jaktnymfe 1875

Olje på plate
50x39
Signert og datert nede t.h.: Eilif Peterssen 75.

Auksjonert tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Tilslag NOK 280 000

Leif Østby: "Peterssen, Eilif", Norsk kunstnerleksikon , Oslo 1986, bind 3, s. 203-206.
Marit Lange: "Fra München til Paris: Noen stemningsbilder av Eilif Peterssen", utstillingskatalog Eilif Peterssen, Bukowskis Sommerutstilling, Oslo 1990.

Det var opptil nylig, i mai 2000, ukjent hvor dette maleriet befant seg, men det kom frem etter at eier leste artikkelen om Eilif Peterssen i Bukowskis sommerkatalog fra 1990 hvor bildet er gjengitt etter foto i Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv og hvor det under fotoet står: "Jaktnymfe, 1875. Ukjent eier". I katalogteksten fra 1990 står det også at Peterssens "Jaktnymfe" idag dessverre kun er kjent gjennom et sort-hvitt fotografi. Etter således å ha "dukket opp", kommer maleriet nå for salg på vår klassiske auksjon. Maleriet er beskrevet i Norsk kunstnerleksikon i forbindelse med Peterssens større og mindre arbeider i Münchentiden: Eilif Peterssen viste allerede under studietiden i München at han hadde et stort talent hvor han kunne ekselere i de forskjellige motivtyper som man på Akademiet gikk inn for, som historiemaleriet, mytologiske motiver og religiøse motiver. I 1874 til 1876 malte han Christian 2 undertegner dødsdommen over Torben Oxe som idag befinner seg på Nasjonalgalleriet og som regnes som et hovedverk i norsk historiemaleri. Peterssen malte studier etter de gamle mestere i Venezia våren og høsten 1875, og inntrykk av veneziansk kunst smelter her ( i bildet Christian 2 undertegner dødsdommen over Torben Oxe) sammen med galleristudiene i München. Bildet gjorde Peterssens navn kjent, og i en rekke mindre arbeider viste han sitt rike maleriske talent...Mytologiske motiver som "Jaktnymfe" og "Diana" (begge 1875) viser Peterssens dyktighet som aktmaler. Østby, s. 203. I katalogen fra Sommerutstillingen i 1990 er maleriet beskrevet i forbindelse med et maleri med et tilsvarende motiv av svensken Julius Kronberg Jagtnymf och fauner fra 1875 som idag befinner seg i Nationalmuseum i Stockholm, og som Peterssen antagelig ble inspirert av for sin tolkning av motivet: Den nakne nymfen sitter ryggvendt i et landskap, og i forgrunnen ligger byttet, en fugl med dekorativt utspredte vinger (ill. 6). Nymfen lener seg mot et draperi, som vi også finner i Kronbergs bilde. Maleriet er skissemessig utført, men må ha vært ansett som ferdig fra kunstnerens hånd, da det både er signert og datert. Trolig er dette en aktstudie utført på akademiet, som Peterssen har omgjort til et ferdig maleri ved å føye til et raskt skissert landskap. Ved å sette inn den døde fuglen, fikk bildet i tillegg et mytologisk innhold. Vi ser at kvinneakten ikke er fullført, venstre ben og høyre arm er bare antydet; muskulaturen i den nedre delen av ryggen og setet er derimot nøye studert. Dette var ikke et utstillingsbilde, men et maleri for den utsøkte kjenner. Lange, s. 17. Grekernes Artemis og romernes Diana er jaktgudinne. Ofte hadde hun i fremstillingene en hjort ved sin side. En liten hjort har Eilif Peterssen malt i bakgrunnen her!