Auksjon torsdag 25. mai 2000 kl 20:00
Fearnley, Thomas(1802-1842)
Fra Ramsau 1830

Olje på papir, oppklebet på lerret
28x27
Signert, stedsbestemt og datert nede t.v.:
Ramsau 30.9. 30 TF

Påtegnet på baksiden: Studie fra.....Sernjaarnmatt? Eberngaarn?..Zermatt af T. Fearnley..mand Ramsau

Utstilt:

Kunstnerforbundet 1966, kat.nr. 21, med tittel: Alpelandsby 1832.
Blaafarveværket 1986, kat.nr. 19.
Astrup Fearnley Museet 1995, kat.nr. 21.

Vurdering
NOK 200 000

Auksjonert torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Tilslag NOK 360 000

LITTERATUR: Sigurd Willoch: Maleren Thomas Fearnley, Oslo 1932, avbildet s. 77.
Sigurd Willoch: Thomas Fearnley, utstillingskatalog Blaafarveværket 1986, kat.nr. 19.

Thomas Fearnley hadde møtt J.C. Dahl første gang på Kroken i Sogn hos Munthe i 1826. Dette møte kom til å få avgjørende innflytelse på Fearnleys kunstneriske utvikling. Under innflytelse fra Dahl med hans virkelighetsnære naturskildring og friske maleriske form ,Willoch 1981, s. 621, kom Fearnley til å frigjøres som kunstner. De var sammen i fjorten dager hos Munthe på Kroken, og de skiltes med håp om snarlig gjensyn. I 1829 reiste Fearnley til Dresden. Han oppholdt seg her i halvannet år, som elev av Dahl. Den første tiden bodde han hos Dahl, og hadde hele tiden nær kontakt med mesteren. Fearnelys studier i denne tiden er likefremme og friske. Det kan ikke være tvil om at Dahls kunst og samværet med ham var meget stimulerende. Willoch 1981, s. 622. Fearnley reiste fra Dresden 20. juni 1830 med en kunstnervenn på en lang studietur med München som mål. Turen gikk over Praha og Nürnberg. I august skilte kunstnerne lag og Fearnley reiste til de Salzburgske fjellene og foretok turer med utgangspunkt i Berchtesgaden. "Jeg har fundet Stof nok til at male" skrev Fearnley til Dahl. Og det er en lyst å følge kunstneren i tegningene og studiene fra denne sommeren, å føle hans glede ved å stå overfor en natur som minnet om hjemlandet og samtidig var forskjellig fra det. Sol og liv, kraft og finhet er der i rik variasjon i dem. Willoch 1932, s. 70. Også i kunstnerleksikonet har Willoch skrevet om denne tiden som et høydepunkt i Fearnleys karriere: Både tegninger og skisser fra studieturene vitner om at vitaliteten og arbeidsgleden var på topp. Willoch 1981, s. 622. Denne studien er blant disse friske, velopplagte bildene fra den lange studieturen mellom Dresden og München. Man blir nesten bergtatt av et slikt betagende vakkert bilde fra Alpene. Her viser Fearnley sitt frodige talent i en storslagen og samtidig intim naturskildring, hvor de mektige fjellene reiser seg tindrende snekledde i bakgrunnen og danner rammen rundt menneskenes liv i arbeid med jorden, en varm og stekende sensommerdag. På studieturen møtte Fearnley flere kunstnere blant de mektige fjell og pittoreske daler i det som idag er Syd-Tyskland og Østerrike. Under romantikken var de høye fjell og de dype daler som magneter på kunstnerne som søkte motiver for å kunne formidle følelsen av de store krefter i naturen, og for å kunne formidle inntrykk fra bøndenes, de opprinnelige beboernes liv og levnet i en slik sublim natur.